Visie en missie

De haven van Den Helder dé kennis- en service hub aan zee laten zijn en blijven: zie hier de positionering van de haven zoals Port of Den Helder die voor ogen heeft. Port of Den Helder wil dit doel realiseren door een ambitieuze visie, met daarbij concrete resultaten voor financiers, klanten, medewerkers en maatschappij, en door een professionele bedrijfsvoering. Met een bedrijfsmatige cultuur, heldere werkprocessen en gedegen projectstructuur en met ruimte voor kernwaarden.

Visie
Port of Den Helder faciliteert en stimuleert economische groei in de haven voor bedrijven in de offshore industrie (olie, gas en hernieuwbare energie), defensie-industrie, visserij, maritieme kennisindustrie en opleidingen. Door regulering van het gebruik van de haven, het steeds verder optimaliseren van de dienstverlening an gebruikers van de haven, door technisch beheer en door ontwikkeling van de haven.

Missie
De haven van Den Helder is en blijft dé logistieke kennis- en service hub aan zee

Kernwaarden
Port of Den Helder is een professionele, zelfbewuste en lerende organisatie met ruimte voor inbreng, een eigen verantwoordelijkheid, als betrouwbare partner, vanuit wederzijdse afhankelijkheid en met oog voor duurzaamheid.

Corporate identity
Port of Den Helder kiest bewust voor een internationale positionering en uitstraling van de haven en heeft daarom gekozen voor een Engelstalige merknaam: Port of Den Helder.
Het eigene in het beeldmerk is het blauw vierkant met daarin een wit vierkant: het venster naar buiten gericht, met de blik op zee. Het grafische element (blauw vierkant met wit vierkant) komt voort uit het maritieme alfabet en representeert de letter P van Port. Het is ook de P van The Blue Peter, dat in de haven betekent: 'All persons should report on board as the vessel is about to proceed to sea'.