Wet- en regelgeving

Ook in de haven van Den Helder gelden er regels die ervoor zorgen dat het scheepvaartverkeer op een vlotte, veilige en milieuvriendelijke manier verloopt. Hieronder treft u een overzicht van de belangrijkste voorschriften waar de scheepvaart mee te maken krijgt als zij de haven van Den Helder aandoet.

U kunt de documenten inzien door op het desbetreffende pdf-bestand onderaan deze pagina te klikken. 

 • Haven- en kadegelden 2014
  Algemene Voorwaarden Haven- en Kadegelden van NV Port of Den Helder en ook de Tarieventabel 2014
   
 • Havenbeheersverordening NV Port of Den Helder
  De huisregels van Port of Den Helder. In de Havenbeheersverordening zijn bepalingen opgenomen die voor de havenbeheerder Port of Den Helder noodzakelijk zijn om ordening, de veiligheid en het milieu in de haven te kunnen handhaven.
   
 • Toelichting Havenbeheersverordening NV Port of Den Helder
  Een artikelsgewijze toelichting op de regels en bepalingen in de Havenbeheersverordening van NV Port of Den Helder. 
   
 • VISHAP
  Visserij Havenafvalplan Port of Den Helder
   
 • Havenafvalplan
  Havenafvalplan Port of Den Helder