Per 21 december 2019 elektronische meldplicht voor kleinere Nederlandse havens

Bij een bezoek aan een haven moeten zeeschepen voldoen aan meldformaliteiten ten behoeve van de bevoegde autoriteit van de haven, Douane en Grensbewaking (Koninklijke Marechaussee en Zeehavenpolitie). Voor de grotere Nederlandse havens geldt sinds enkele jaren al een elektronische meldplicht.

Zeeschepen die ligplaatsen in kleinere havens bezoeken, moeten zich per 21 december 2019 elektronisch melden bij genoemde autoriteiten. Dit geldt zowel voor bezoeken aan ligplaatsen die in beheer zijn bij gemeentes, provincies of het Rijk als voor bezoeken aan ligplaatsen die in particulier beheer zijn zoals bedrijven. Sinds 18 november 2019 is het al mogelijk om elektronisch te melden voor bezoeken aan kleine havens in de regio Den Helder. Op korte termijn zullen ook de faciliteiten voor elektronisch melden voor de overige kleine havens in Nederland beschikbaar zijn.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de brief van het Ministerie van I&W als bijlage bij dit bericht.