nieuwsitem

3 december

Concept- Havenafvalplan (HAP) en Concept-Visserij Havenafvalplan(VisHAP) Port of Den Helder.

Op 28 december 2002 is de EU-richtlijn 2000/59/EG in werking getreden. Deze richtlijn heeft als uitgangspunt bescherming van het marine milieu, en in het bijzonder het voorkomen van milieu-verontreinigingen afkomstig van de scheepvaart.

3 december

OPENBARE KENNISGEVING
NV Port of Den Helder
Concept Aanwijzing Haven Ontvangst Voorziening (Aanwijzing HOV)

4 november

Van Kinsbergenbrug opgenomen in ‘blauwe golf verbindend’

16 september

Groningen Seaports, Port of Amsterdam en Port of Den Helder gaan op het gebied van waterstof een samenwerking aan en gaan zich positioneren onder de naam Hyd

30 augustus

Port of Den Helder start binnenkort met onderhoudsbaggerwerk in Het Nieuwe Diep (de ‘buitenhaven’).

29 juli

Groen licht voor zonnepark Kooypunt

23 juli

Stremming van Kinsbergenbrug